Jaki jest rzeczywisty koszt kredytu hipotecznego?

Dodano 6.1.2019

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie finansowe na długie lata, które co miesiąc będzie obciążać znacząco nasz portfel. Zaciągając kredyt należy o tym pamiętać, dlatego też przed zawarciem umowy, warto dokładnie zwrócić uwagę na jego koszty. Wybranie tego niewłaściwego, może odbić się na naszych domowych finansach.

Koszt kredytu hipotecznego zależy od wielu czynników, na jego wysokość wpływa m.in.: oprocentowanie, schemat spłat, okres kredytowania, prowizja, koszt wyceny. Nierzadko należy do tego doliczyć koszty związane z dodatkowymi produktami finansowanymi. Kredyt hipoteczny to przede wszystkim oprocentowanie, które liczone jest w skali roku. W jego skład wchodzii

A. stopa procentowa – jest to zmienna, na którą nie ma wpływu ani bank, ani kredytobiorca. Jej wysokość ustalana jest przez Bank Centralny. Jeśli stopa procentowa zostaje obniżona, to zmniejsza się również oprocentowanie kredyt. Warto pamiętać, że stopa procentowa dla PLN to WIBOR, dla EURO – EURIBOR lub LIBOR, dla GBP i CHF – LIBOR

B. marża – w przeciwieństwie do stopy procentowej, jest stała i nie ulega zmienia podczas całego okresu kredytowania. Jej wysokość zależy od danego banku i wpływ na nią mogą mieć m.in.: waluta, prowizja, wysokości wkładu własnego, źródła dochodu, cross sell, raportu BIK, typ nieruchomości.

Zaciągając kredyt hipoteczny należy mieć świadomość, że każda rata składa się z części odsetkowej oraz kapitałowej. Taka wiedza jest niezbędna przy wyborze formy spłaty kredytu – kredytobiorcy mają do wyboru raty malejące lub równe.

W pierwszym przypadku charakteryzują się one niezmienną częścią kapitałową oraz zmienną i malejącą częścią odsetkową. W praktyce oznacza to, że odsetki naliczane są od realnego zadłużenia, więc wysokość odsetek z czasem jest coraz niższa.

W ratach równych sytuacja wygląda nieco inaczej – tutaj w pierwszej kolejności spłacane są odsetki, a dopiero z upływem czasu kredytobiorca spłaca kapitał.

W obydwóch przypadkach na wysokość rat ma wpływ wysokość stopy procentowej.

Wpływ na koszty kredytu hipotecznego ma również okres spłaty kredytu – zgodnie z „Rekomendacją S”, banki nie powinny udzielać kredytu na dłuższych okres niż 35 lat. Niższe koszty zapłacą osoby, które zaciągnęły kredyt na krótszy okres czasu, niestety rezultatem takiego kroku są wyższe raty. W efekcie może to zablokować drogę potencjalnego kredytobiorcy z niską zdolnością kredytową do zaciągnięcia hipoteki.

Źródło własne: "Bezpieczna Hipoteka"

© Bezpieczna Hipoteka - Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright 2019.