Brak księgi wieczystej a kredyt hipoteczny?

Dodano 8.1.2019

Księga wieczysta jest rejestrem zawierającym wszystkie informacje na temat stanu prawnego danej nieruchomości. Dane, jakie znajdziemy w księdze wieczystej to m.in.: imię i nazwisko właściciela, adres nieruchomości, jej powierzchnia, przeznaczenie i ewentualne hipoteki. Budowa każdej księgi wieczystej jest taka sama i składa się z czterech rozdziałów. Nie ma przeciwwskazań prawnych, które uniemożliwiałyby zakup mieszkania bez księgi wieczystej. Nie mniej jednak, gdy spotkasz się z taką sytuacją, powinieneś zachować szczególną ostrożność. Najczęściej księgi wieczyste nie są zakładane dla nieruchomości ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Ryzyko związane z kupnem lokalu bez księgi wieczystej dotyczy przede wszystkim sytuacji, w której osoba sprzedająca nieruchomość, nie jest jej rzeczywistym właścicielem. Druga kwestia dotyczy tzw. rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych (patrz ramka poniżej). Osoby kupujące nieruchomość bez księgi wieczystej mogą mieć również problem z uzyskaniem kredytu hipotecznego.

Chociaż zakup mieszkania bez księgi wieczystej będzie wymagał od ciebie znacznie większej ostrożności i skrupulatności podczas sprawdzania stanu prawnego lokalu, nie musisz rezygnować z dokonania transakcji. Mało tego, brak tak istotnego dokumentu to doskonały argument, aby wynegocjować niższą cenę. Dzieje się tak, ponieważ zakup mieszkania bez księgi wieczystej jest obarczony większym ryzykiem, a ponadto będzie od ciebie wymagał dopełnienia większej liczby formalności. Warto mieć również na uwadze, że osoby, które finansują lokal bez księgi wieczystej za pomocą kredytu hipotecznego, będą musiały ponieść wyższe koszty ubezpieczenia pomostowego. Jest to związane z czasem potrzebnym do założenia księgi wieczystej i ustanowieniem hipoteki na rzecz banku.

Aby sprawdzić, czy osoba sprzedająca lokal jest jego rzeczywistym właścicielem, możesz posiłkować się nie tylko księgą wieczystą. Informacje na ten temat może zweryfikować również akt notarialny, stosowne orzeczenie sądu lub decyzja administracyjna. Kolejną rzeczą, z jaką należy się zapoznać, zwłaszcza gdy kupujesz dom, jest wpis do rejestru gruntów i budynków. Na koniec należy odpowiednio spisać umowę kupna-sprzedaży lokalu. Dokument powinien zawierać m.in. oświadczenie sprzedającego, że przysługuje mu prawo własności do lokalu oraz że nieruchomość nie jest obciążona prawami wobec osób trzecich.

Warto zaznaczyć, że uzyskanie kredytu na zakup lokalu bez księgi wieczystej może być utrudnione, ale nie jest to niemożliwe. Zasadniczo proces uzyskania finansowania z banku jest podobne, jak w przypadku mieszkania, dla którego jest prowadzona księga wieczysta. Różnica polega na konieczności dostarczenia większej ilości dokumentów oraz weryfikacja prawa spółdzielni mieszkaniowej do użytkowania gruntu. Umowa notarialna musi także zawierać wniosek o założenie księgi wieczystej dla kupowanego lokalu.

Decydując się na zakup mieszkania bez księgi wieczystej należy więc pod uwagę, jakie ryzyko się z tym wiąże. Jednocześnie nie trzeba z góry spisywać takiej transakcji „na straty”. Należy jednak dokładnie sprawdzić wszystkie dokumenty, a przede wszystkim wykazać się dużym spokojne i wnikliwością.

Zródło: własne, direct money

 

© Bezpieczna Hipoteka - Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright 2019.